Odia Spot News | ଓଡିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
banner

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଜ୍ଞାନ

ମୁଖ୍ୟ ଖବର

  କ’ଣ ପାଇଁ ବଡିଲୋସନ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବେନି

  Share on :
  ajab-Image
  Date: Oct 29, 2020    Views: 3372

  ଶୀତ ଦିନରେ ଶରୀରର ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ  । ତାହାକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡି ଲୋସନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ  । ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ସ୍କିନର କେୟାର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମ ଓ ଲୋସନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି  । କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳା ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି  । କେତେକ ମହିଳା ବଡ଼ି ଲୋସନକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି  । ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥାଏ ବଡ଼ିଲୋସନ ଦେହରେ ଯେମିତି ମୁହଁରେ ବି ସେମିତି କାମ କରିଥାଏ  । ସେମାନେ ବଡ଼ି ଲୋସନ ଓ କ୍ରିମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କ’ଣ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ  । ବଡ଼ି ଲୋସନକୁ ମୁହଁରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି  । ଯାହା ଠିକ ନୁହଁ  । କାରଣ ଶରୀରର ସ୍କିନ ମୁହଁର ସ୍କିନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ  । ତେଣୁ ବଡ଼ି ଲୋସନକୁ ମୁହଁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ  । ତେବେ ଜାଣିବା କ’ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ି ଲୋସନକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ  ।

  - ମୁହଁର ତ୍ୱଚା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ତ୍ୱଚା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ  । ଶରୀରର ତ୍ୱଚା ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ମଶ୍ଚରାଇଜ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଗାଢ଼ାର ଲୋସନ ଲଗାଯାଇଥାଏ  । ହେଲେ ମୁହଁରେ ସେହି ଲୋସନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ  ।

  - ବଡ଼ି ଲୋସନ ବହୁତ ମୋଟାଳିଆ ହୋଇଥାଏ  । ଏହାକୁ ଯଦି ମୁହଁରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଏହାକୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ  । ଏହାଛଡ଼ା ଧୂଳି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁହଁରେ ଲାଗି କି ରହିଥାଏ  । ଯଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ  ।

  - ବଡ଼ି ଲୋସନ ମୁହଁର କୋମଳ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଆଲର୍ଜି କରାଇଥାଏ  । ବଡ଼ି ଲୋସନରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ  ।

  - ବଡ଼ି ଲୋସନକୁ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ରଙ୍ଗିନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୃତ୍ରିମ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ  । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ  । ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଜଳିବା ସହିତ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ  ।

  Maximum 500 characters

  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଜ୍ଞାନ View all

  Find Us on Facebook