Odia Spot News | ଓଡିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
banner

ଅଜବ

ମୁଖ୍ୟ ଖବର

  ଏକ ଲକ୍ଷର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର!

  Share on :
  Date: Mar 23, 2018    Views: 607

  ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱାରଭୋକସି  କ୍ରିସଟାଲ୍ ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କାଡର଼୍ର୍ ମୂୂଲ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଜଣେ ବିତଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିକଟରେ ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଉସôବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଭଳି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବାଂଟିଥିଲେ । ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ କନ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷାକ ରଙ୍ଗ ସହ ସମାନ ଥିଲା । ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଭାଙ୍ଗରେ, କାବଁକ ଭାଷାରେ ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଂପ୍ରତି ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା, ରୁପା ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଖଚିତ କାଡର଼୍, ରେଶମୀ କପଡ଼ାରେ ତିଆରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ଯଥା- ତାଳପତ୍ର,ପଶୁ ଶିଙ୍ଗରେ ତିଆରି କାଡର଼୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

  Maximum 500 characters

  ଅଜବ View all

  Find Us on Facebook